Innkalling til årsmøte

Styret i Storhamar IL Ishockey elite innkaller til årsmøte mandag 23. april kl. 19:00 på VIP, CC-amfi.

For saksliste og forretningsorden, se vedlegg.

Medlemmer kan få årsregnskap og årsberetning ved å henvende seg til kontoret.

Vedlegg:
Innkalling til årsmøte 2018