Innkalling til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Elite

Til medlemmene i Storhamar IL Ishockey Elite

  1. mars 2019

Innkalling til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Elite

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2019 19:00 på VIP, CC-amfi

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle regnskapet i revidert stand.
  6. Saksbehandling

– forslag til endringer i loven

  1. Fastsette medlemskontingenten
  2. Vedta sesongbudsjett
  3. Behandle organisasjonsplan.

10.Valg

 

Med vennlig hilsen

Styret