Ny, stor sponsoravtale med finanskonsernet Sparebank1 Østlandet

Storhamar Hockey og finanskonsernet Sparebank1 Østlandet har skrevet under på en ny felles samarbeidsavtale som gjelder Sparebank1 Østlandet, Eiendomsmegler 1, Sparebank1 Finans og The Vit.

-Sparebanken har alltid vært en viktig samarbeidspartner for oss på så mange måter, både rent praktisk og som en viktig aktør i lokalsamfunnet. Vi er strålende fornøyde med å sikre en stor, felles samarbeidsavtale med hele Sparebank1 Østlandet-konsernet uttaler Kim Skogheim i Storhamar Hockeys markedsutvalg til SIL.no

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Banken har 175 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen.

Det samlede konsernet har:

  • 37 bankkontorer
  • Cirka 343.000 bankkunder
  • Forretningskapital på cirka 174 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • Cirka 1.130 ansatte per 2. kvartal 2019

EiendomsMegler 1 Innlandet Eiendom AS er Hedmarks ledende eiendomsmegler og har kontor i Hamar, Brumunddal, Elverum, Kongsvinger, Årnes og Gjøvik. EiendomsMegler 1 er Norges største eiendomsmeglersamarbeid og er tilknyttet SpareBank 1-alliansen.
Se mer på eiendomsmegler1.no 

SpareBank1 Finans Østlandet AS er et finansieringsselskap som tilbyr leasing og lån gjennom forhandlere, samarbeidende banker og direkte mot kunder. Selskapet er eid av Sparebank 1 Østlandet (95 prosent) og SpareBank 1 Ringerike Hadeland (5 prosent). Selskapet har hovedkontor i Hamar i tillegg til regionkontorer på Lillestrøm, Lillehammer, Gjøvik og Fredrikstad.
Se mer på sb1fo.no

TheVIT tilbyr et tjenestekonsept innen økonomi, regnskap/lønn, analyse, HR og forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling. Gjennom fleksible løsninger får kundene tilpasset forretningsmessig styringsinformasjon og tilgang til en avdeling med kompetanse, og kapasitet som normalt er forbeholdt større virksomheter.
Se mer på thevit.no/

Vi tok også en prat med Espen Wold, sponsoransvarlig i Sparebank1 Østlandet om hvorfor de ønsker å være med videre:

– Vi i SpareBank 1 Østlandet ser det som helt naturlig å videreføre det gode samarbeidet med Storhamar Hockey. Vi har vært en del av familien i alle år, og slektskapsbåndet er sterkt – både mot laget, spillerene, de frivillige og supporterne. Vi mener det er viktig at vi har et slikt fyrtårn i byen som Storhamar Hockey og vi ser at det også gror godt i de yngre rekker.

Vi i banken gleder oss til hver kamp, surver litt ved tap og ler med litt skadefryd med hver seier – som alle andre gode patrioter.

– Vi har trua, og er sterke sammen avslutter Espen Wold

.