• Hovedpartnere

    Partnere

Mer takk til Larrivée

Styreleder og daglig leder i Storhamar takker #23 for innsatsen.

Sjelden har en enkelt spiller preget klubben så mye som Christian Larriveè. En kjempe både på og utenfor isen. Som kulturbærer har Christian definert det å være en lagspiller. Fra alle i klubben takker vi for en lang og tro karriere og som ambassadør for klubben, sporten og byen.

Stein Onsrud, styreformann

Det er mange klubber som har spillere som har spillere som har betydd mye for de opp gjennom historien. Men det er ikke mange klubber som har en spiller som har betydd så mye som Larry har gjort for Storhamar og Norsk Ishockey. Det er emosjonelt å se alle de positive or rørende innleggene som aviser og sosiale medier bugner av. Dette viser hvor mye han har betydd også på det personlige plan for mange i Storhamarfamilien. En bauta på og utenfor isen har spilt sin siste kamp, men minnene og de gode opplevelsene vil alltid spilles videre.

Per Christian Balke, daglig leder