• Hovedpartnere

    Partnere

Ekstraordinært årsmøte i Storhamar Ishockey Elite

Styret har besluttet å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte for inneværende sesong. Ekstraordinært årsmøte avholdes torsdag 11. mars kl. 19:00 digitalt.

Ordinært årsmøte for 2021 vil bli avholdt innen 15. juni iht. utsatt frist for avholdelse av årsmøter pga. pandemien.

Vedlagt er saksliste. Medlemmer pr. 31.12.2020 får møtepapirer tilsendt på e-post

Link til saksliste