• Hovedpartnere

    Partnere

Storhamar om 12 lag

Daglig leder Per Christian Balke redegjør for Storhamars syn på eventuell utvidelse av Fjordkraftligaen.

Narvik mener at det ikke har vært rettferdig sportslig og at de ikke skal rykke seg ned i en sesong sann som den har blitt. Det er en vanskelig sak og det er fullt forståelig at de føler seg urettferdig behandlet, og de har rett til å anke dette. Det har vært mange møter mellom NTH, forbundet og mellom klubbene. Det har vært viktig å få god oversikt, men det er en vanskelig og vil få konsekvenser uansett utfall.

Hva er klubbens posisjon i saken om utvidelse av ligaen til 12 lag?

Vi ser på det sportslig og har tatt med Mads Hansen og vi mener at dette vil gi dårlig sportslig kvalitet på ligaen.

Hva vil en 12 lags liga bety for Storhamar?

Økonomisk sett vil vi tape en 12 lags serie. Det vil bli et dårligere kamp program med færre hjemmekamper og da spesielt de bedre agene vil man møte sjeldnere. Vi håper på en løsning med delt serie hvis vi skulle ende opp med 12 lag. Vi håper på en snarlig avgjørelse da vi trenger god tid på planlegging og ikke minst budsjettering hvor en 12 lag liga faktisk vil gjøre en forskjell

Hva er andre klubbers posisjon i saken? Det er litt forskjellig. Noen har samme syn som Storhamar og noen som ønsker 12 lag. Om det skulle bli 12 lag håper vi på en løsning med todelt grunnserie.