Skjerping av arrangementsregler

I forbindelse med at vi nå har fått tillatelse til skjenking i CC Amfi er det innskjerpes noen arrangementsregler på våre hjemmekamper.

Innskjerpingene

Det er ikke tillatt å medbringe bokser eller flasker inn i arenaen.
Det er ikke lov å forlate arenaen midlertidig under kampen. Røyking vil som vanlig være tillatt på avgrensede områder ved felt A og E.

I forbindelse med skjenkeområdet i VIPen i CC Amfi vil det ikke lenger være adgang for personer under 18 år uten følge med en voksen.

Vår samarbeidspartner PSS-Securitas vil være til stede og holde orden på dette.

Vi viser ellers til arrangementsreglene.